Загальні відомості.

Activion 16, з 16 рядним детектором і новітньої концепцією “Ready! Stedy! Go!” Є новітнім продуктом в лінійці комп’ютерних томографів компанії Toshiba Medical Systems.

Activion 16 дає можливість в рекордно короткий час – менше трьох хвилин – отримати 1750 детальних зображень для постановки діагнозу. Поліпшення якості постановки діагнозу при скороченні термінів отримання необхідних даних, стало можливо завдяки безлічі запатентованих технологій і тісної взаємодії розробників комп’ютерного томографа з практикуючими лікарями.

Система Activion 16 відноситься до 3D систем з безперервним обертанням, і найбільше підходить для досліджень головного мозку і внутрішніх органів. Ця система дозволяє виконувати точні вимірювання розмірів та обсягів патологічних новоутворень.

Матричний детектор томографа, що складається з 22 400 елементів дозволяє отримати зображення максимально можливою деталізацією досліджуваних областей. Надзвичайно висока чутливість детекторів Activion 16, гарантує найнижчі променеві навантаження на пацієнтів і персонал, одночасно забезпечуючи кращу якість зображення.

З метою турботи про пацієнта комп’ютерний томограф Activion 16 стає методом вибору в діагностиці пацієнтів з травмами різної етіології та іншими невідкладними станами. Сьогодні можливе відображення артеріальної та венозної фаз без тимчасового перекриття, при дослідженнях судин з контрастом використовуючи 0,5-секундну ротацію.

Фундаментально новий об’єкт в КТ діагностиці – це генерація тонких зрізів з максимально можливим розрішенням в трьох просторових проекціях.

Можливості:

безконтрастні:

 • КТ дослідження кістково-суглобового апарату (великих суглобів) з можливістю створення тривимірних реконструкцій.
 • КТ дослідження кісток черепа.
 • КТ дослідження головного мозку з можливістю створення тривимірних реконструкцій.
 • КТ мієлографія.
 • КТ дослідження органів грудної порожнини з можливістю створення тривимірних реконструкцій.
 • КТ дослідження органів черевної порожнини з можливістю створення тривимірних реконструкцій.
 • КТ дослідження органів малого таза (матка і придатки, передміхурова залоза, сечовий міхур).

контрастні:

 • КТ ангіографія магістральних (аорти на всій протяжності, підключичних, сонних, ниркових, здухвинних, стегнових і плечових артерій), мозкових і периферичних судин з можливістю створення тривимірних реконструкцій.
 • КТ дослідження органів черевної порожнини (печінки, селезінки) з можливістю створення тривимірних реконструкцій.
 • КТ дослідження перфузії головного мозку з кольоровим картуванням.
 • Екскреторна КТ урографія.
 • КТ дослідження органів малого таза (матка і придатки, передміхурова залоза, сечовий міхур).