Лабораторні дослідження (кошторис)

Загальноклінічний аналіз крові

Код послугиНайменування  послугиВиконання  (робочих днів)Ціна
000079Загальний аналіз крові розгорнутий з лейкограмою (на гематологічному аналізаторі)

1

89,30
000080Загальний аналіз крові розгорнутий з ретикулоцитами (на гематологічному аналізаторі)

1

102,40
000081Ретикулоцити

1

33,30
000082Загальний аналіз крові без лейкограми (на гематологічному аналізаторі)

1

70,20
000083LE – клітини

1

102,50
000084Час згортання

1

28,00
000085Тривалість кровотечі

1

24,90

Загальноклінічний аналіз сечі

000122Загальний аналіз сечі

1

73,20
000123Добова втрата білка

1

32,60
000124Глюкоза

1

53,80
000125Кетонові тіла ( ацетон)

1

12,50
000126Загальний білок

1

37,70
000127Уроцитограма

1

56,30
000128Визначення в сечі клітин Штенгеймера-Мальбина (активні лейкоцити)

1

55,20
000129Дослідження сечі за Нечипоренком

1

55,10
000130Дослідження за Аддіс-Коковського

1

25,20
000131Дослідження за Зимницьким

1

20,20
000132Кальцій

1

56,20
000133Магній

1

60,10
000134Сечова кислота

1

44,10
000135Сечовина

1

44,60
000136Креатинін

1

44,10
000137Альфа-амілаза

1

45,10

Дослідження системи гемостазу

Протромбіновий тест

000086 Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)

1

94,90

Біохімічні дослідження

Ліпідний обмін

000087

Холестерин загальний144,50

000088

Тригліцериди145,40

000089

Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)191,80

000090

ẞ-ліпопротеїди137,20

Пігментний обмін

000091

Білірубін загальний

1

50,60

000092

Білірубін прямий

1

50,78

Білковий обмін

000093

Білок загальний

1

41,00

Вуглеводний обмін

000094

Глюкоза

1

66,70

Оцінка функції нирок

000095

Сечовина

1

57,60

000096

Креатинін

1

57,10

000097

Сечова кислота

1

63,60

Ферменти

000098

Аланінамінотрансфераза

1

46,50

000099

Аспартатамінотрансфераза

1

46,50

000100

Лактатдегідрогеназа

1

46,60

000101

Гама-глутамілтрансфераза

1

48,20

000102

Лужна фосфатаза

1

46,70

000103

Альфа-амілаза

1

47,30

Осадочні проби

000104

Тимолова проба

1

52,00

Ревмопроби

000105С-реактивний білок

1

37,40

000106

Антистрептолізин-О

1

37,70

000107

Ревматоїдний фактор

1

37,30

Макроелементи

000108Кальцій

1

66,50
000109Калій

1

63,70
000110Натрій

1

68,00
000111Магній

1

70,50

000112

Хлориди

1

 

Комплекси

000113

Ліпідний профіль: Холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, ß-ліпопротеїди

1

164,10

000114

Нирковий комплекс №1 Креатинін, сечовина, сечова кислота

1

93,30

000115

Нирковий комплекс №2 Креатинін, сечовина, загальний білок в крові, сечова кислота, білок в сечі

1

124,60

000116

Печінкові проби №1 Білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ

1

147,80

000117

Печінкові проби №2 Білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, ЛДГ, загальний білок

1

180,20

000118

Біохімія крові – розширений профіль: Холестерин, ТГ, ЛПВЩ, креатинін, сечовина, сечова кислота, білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, глюкоза, кальцій

1

442,30

000119

Профіль ревматологічній №1 СРБ, РФ, АСЛ-О

1

65,70

000120

Профіль ревматологічній №2 ЗАК,СРБ,РФ, АСЛ-О

1

129,00

000121

Макроелементи: K, Na, Mg, Ca, Cl

1

257,30

Цитоморфологічне дослідження

000138Цитоморфологічне дослідження вагінальних мазків на АК

1

84,20
000139Назоцитограма

1

80,80
000140Мазок з кон’юктиви

1

80,80
000141Аналіз біоптату шлунку на АК + Helicobakter pylori

1

106,40
000142Мікроскопія урогенітального мазка

1

73,90
000143Аналіз на демодекс

1

57,50
000144Аналіз соскоба на яйця гостриків (ентеробіоз)

Скотч-тест

1

57,50

Послуги

000145Забір венозної крові для біохімічного + коагулометричного досліджень40,50
000146Забір венозної крові для біохімічного + гематологічного досліджень41,40
000147Забір венозної крові для гематологічного + коагулометричного досліджень40,50
000148Забір венозної крові для біохімічного + гематологічного + коагулометричного досліджень44,20
000149Забір венозної крові для коагулометричного дослідження36,80
000150Забір венозної крові для гематологічного дослідження37,70
000151Забір венозної крові для біохімічного дослідження37,70
000152Забір венозної крові на дослідження31,30

Шановні пацієнти!

Запрошуємо заповнити анонімну анкету-опитувальник стосовно якості обслуговування в КНП СОР СОДЦ

Заповнити анкету